Pregled vetrov na Vrhniki

Na spodnji sliki je statistični pregled smeri in hitrosti vetrov na Vrhniki v obdobju med letom 2016 in 2023.

 

Številke po obodu kroga označujejo relativno frekvenco vetrov iz posameznih smeri in njihovo povprečno hitrost. Barve označujejo kumulativno relativno frekvenco vetrov v posameznem hitrostnem razredu. Višji hitrostni razredi so lahko tako redki, da na sliki niso opazni. Brezvetrje je definirano kot veter s hitrostjo manjšo ali enako 0.3 m/s.

Več si lahko pogledate na spodnji povezavi:

https://meteo.arso.gov.si/met/sl/climate/diagrams/wind/vrhnika/