Koristi uporabe komposta

Veliko je razlogov, zakaj je kompostiranje in uporaba komposta koristna.

Izpostavimo najbolj ključne:

Kompostiranje naredi iz odpadka surovino.

V vaši kuhinji je bil zgolj odpadek, ki se bo v kompostnem kupu spremenil  v bogato gnojilo.
Kompostiranje preusmerja biorazgradljive odpadke stran od sežigalnic in odlagališč. Na žalost statistike kažejo, da večina biorazgradljivih odpadkov v Evropi še vedno pristane na odlagališčih in v sežigalnicah. Biorazgradljivi odpadki na odlagališčih onesnažujejo prst, podzemne vode in proizvajajo metan, močan toplogredni plin.

Kompostiranje prispeva k zmanjševanju toplogrednih plinov.

Uporaba komposta na kmetijskih površinah predstavlja vnos večje zaloge ogljika v trdni obliki, ki bi se sicer sprostila v ozračje pri sežiganju ali odlaganju (v obliki npr. ogljikovega dioksida in metana).

Kompostiranje nadomesti mineralna gnojila.

Kompost zagotovi ključna hranila v prsti, kar pomeni, da kemičnih substanc ali mineralnih gnojil ni potrebno dodajati.  V tem pogledu kompostiranje vpliva na manjši izpust toplogrednih plinov, ki nastanejo zaradi proizvodnje kemičnih  gnojil in preprečuje izločanje strupenih substanc iz teh gnojil v prehranjevalno verigo. Kmetje z uporabo komposta kot gnojilo posledično tudi privarčujejo.

Kompostiranje zmanjša uporabo pesticidov.

Zaradi uporabe komposta so rastline bolj zdrave in močnejše ter s tem odpornejše proti škodljivcem. Posledično se zmanjša potreba po dodatni uporabi kemičnih pesticidov.

Uporaba komposta izboljša strukturo prsti in preprečuje erozijo ter druge podobne oblike degradacije prsti. V prsti z veliko ilovice dodajanje komposta poskrbi za več rastlinam dostopne vode, v bolj peščeni prsti poskrbi za zadrževanje vode v njej.

Uporaba komposta prispeva k zadrževanju vode v tleh.

Voda je dragocen vir in uporaba komposta pomaga, da jo prst uspešneje zadržuje pod površjem.

Uporaba komposta pomeni manj neprijetnih vonjav iz vašega vrta v primerjavi z uporabo ostalih organskih gnojil. 

Zrel kompost ima prijeten vonj po gozdni stelji, ki bo objel vaš vrt in točno tam tudi ostal.