Na kratko o nas

Podjetje ROKS recikliranje d.o.o. - upravljalec kompostarne ROSA, je družinsko podjetje, ki je že 18 let vodilno na področju predelave lesnih in biološko razgradljivih odpadkov.

Do leta 2000 je bila glavna dejavnost podjetja prodaja in projektiranje tehnologije za predelavo tovrstnih odpadkov, kar še danes uspešno izvaja. Od leta 2000 se podjetje uspešno uveljavlja na področju storitev predelave lesnih odpadkov in predelave biološko razgradljivih odpadkov v kompost. Za vse dejavnosti je podjetje pri Agenciji RS za okolje pridobilo okoljevarstvena dovoljenja.

KOMPOSTARNA ROSA je kompostarna z najmodernejšo tehnologijo za predelavo biološko razgradljivih odpadkov v kvaliteten kompost. Tehnologija je visoko zmogljiva, prijazna do okolja in zaposlenih, čemur podjetje ROKS recikliranje d.o.o. pripisuje zelo velik pomen.

KRATKA PREDSTAVITEV TEHNOLOGIJE

  • MOSTNA TEHTNICA: Vsi odpadki se ob prihodu stehtajo, prav tako se tehta izhod komposta.
  • DROBILNI STROJ WILLIBALD EP5500: Z drobilnim strojem vse odpadke zmeljemo. Drobilni stroj ustreza vsem normam glede obremenjevanja okolja. Stroj se upravlja z daljinskim upravljalcem, kar je z vidika varstva pri delu in zdravja zaposlenih več kot primerno.
  • MEŠALNI STROJ ZA KOMPOST BACKHUS 17.43: Z mešalnim strojem oz. mešanjem komposta se zagotavlja pravilen proces kompostiranja. Mešanje zagotavlja homogenost, prisotnost kisika v samem kupu (aerobni proces) in stabilizacijo komposta pred nadaljnjo uporabo. Mešalni stroj prav tako ustreza vsem normam glede obremenjevanja okolja. Upravljalna kabina ima med obratovanjem stroja v notranjosti ustvarjen nadtlak. Kabina je opremljena z vrhunsko - aktivno filtracijo, kar ustvarja delovno okolje, ki je z vidika zdravja zaposlenih več kot primerno.
  • SEJALNI STROJ Terra select T60: S sejalnim strojem pripravimo kompost za končno uporabo. Presejemo ga na želeno granulacijo. Tudi ta stroj ustreza vsem normam glede obremenjevanja okolja. Stroj se upravlja daljinsko in je z vidika varstva pri delu in zdravja zaposlenih več kot ustrezen.
  • RAČUNALNIŠKI NADZOR KOMPOSTIRANJA - KompoMer: Računalniški sistem KompoMer spremlja proces kompostiranja in shranjuje podatke za potrebe monitoringa. Sistem KompoMer je plod lastnega razvoja, ki ga vgrajujemo v kompostarne tako v Sloveniji kot tudi v tujini. Sistem KompoMer v veliki meri olajša delo zaposlenih pri vnosu podatkov o evidenci šarž, temperaturi v kompostnicah, evidentiranju mešanja kupov,....
  • BIOFILTER: Iz prostorov, kjer se izvaja proces kompostiranja, se zrak izsesava s pomočjo centralnega prezračevalnega sistema. Izsesani zrak se očisti s pomočjo pršne komore in biofiltrskega polnila, da je vpliv na okolje nezaznaven. Meritve pooblaščenega podjetja dokazujejo, da ima biofilter 98% učinek.