OBVESTILO ZA JAVNOST

Po prijavi vezani na črno stoječo goščo v melioracijskem jarku, ki se nahaja na zemljišču s parc. št. 2492 k.o. Stara Vrhnika, je inšpektorica Inšpektorata RS za okolje in prostor dne 15.3.2022 izdala Odredbo za izvedbo nenapovedanega izrednega kontrolnega monitoringa (vzorčenje).
Odredba je obsegala:

Preberite več: OBVESTILO ZA JAVNOST