Pravilno gnojenje s kompostom

Pri vsakršnem vnosu gnojil v tla je potrebno biti pozoren, da izberemo primeren čas in količino. Kompost je organsko bogato gnojilo katerega lastnost je postopno sproščanje hranil v tla. Kljub temu lahko pride ob večjih padavinah do nepotrebnega izpiranja njegovih pomembnih sestavin. Zaradi tega je smiselno kompost mešati z zemljo, namesto da ga pustimo na njeni površini oz. kot kup zraven vrta.

Preberite več: Pravilno gnojenje s kompostom

Zakaj kompostiranje potrebuje mešanje?

Dinamičen vs. statičen način kompostiranja

Kompostiranje je proces, ki je pogojen z aktivnostjo različnih aerobnih mikroorganizmov. Nekaterim med njimi ustrezajo temperature med 55 in 65 °C, drugim pa temperature pod 40°C. Vsi od naštetih potrebujejo kisik, ki nam je na voljo v svežem zraku in ga vsa živa bitja potrebujemo za življenje. Kako mikroorganizmom v kompostnih kupih omogočimo dostop do svežega zraka? Da bi odgovorili na to vprašanje, moramo najprej pogledati globje v kompostni kup.

Preberite več: Zakaj kompostiranje potrebuje mešanje?

Izzivi domačega kompostiranja

Kompostiranje na domačem vrtu – da ali ne?

Domače kompostiranje je lahko dobra rešitev za recikliranje biorazgradljivih odpadkov iz gospodinjstev in vrtnega odpada. Kompostiranje na vašem vrtu ima lahko kot vsako drugo kompostiranje mnogo prednosti, tako ekonomske kot okoljske. S kompostiranjem na domačem vrtu se izognete dodatnim stroškom odvoza biorazgradljivih odpadkov in hkrati poskrbite, da ti ne pristanejo v kanti za ostale odpadke oz. se kasneje ne odlagajo na odlagališčih nenevarnih komunalnih odpadkov.

Preberite več: Izzivi domačega kompostiranja

Kompost vs. mineralna gnojila

PRIMERJAVA UPORABE RAZLIČNIH GNOJIL

Gnojila so vsa sredstva, ki jih uporabljamo za gnojenje in dognojevanje, oboje pa pospešuje rast rastlin. Posamezna gnojila vsebujejo več ali manj hranil, ki jih rastline potrebujejo za rast in razvoj. Glavna so tri rastlinska hranila, ki jih rastline običajno same ne najdejo dovolj v tleh in jih zato dodajamo v obliki gnojil. To so dušik, fosfor in kalij.

Preberite več: Kompost vs. mineralna gnojila

Kompostiranje v svetu

EVROPA IN ZERO WASTE TRENDI

Če se poglobimo v trende EU, natančneje v projekt Zero Waste, lahko hitro ugotovimo, da je kompostiranje del zgodbe zmanjševanja nastajanja odpadkov, njihovega ločevanja in ustrezne obdelave. Biorazgradljive odpadke bo treba tako kot tudi vse druge vrste odpadkov po načelih Zero Waste v prihodnosti zmanjšati že nas samem izvoru.

Preberite več: Kompostiranje v svetu