Analiza potoka Podlipščica

Da bi ovrgli navedbe posameznikov, da onesnažujemo Podlipščico, smo decembra 2015 na lastne stroške pooblaščenemu podjetju (Erico d.o.o., Koroška 51, Velenje) naročili,

da je v prisotnosti člana Ribiške družine Vrhnika odvzelo vzorce vode pred Kompostarno Rosa in za njo. Rezultati analize so pokazali, da se kakovost vode pred kompostarno in za njo ne razlikuje, sama kakovost pa je tudi presenetljivo visoka. Z analizo razpolaga tudi Ribiška družina.

Analiza potoka - Podliščica / december 2015