Kompostarna ROSA izpolnila vse zaveze

Direktor Kompostarne ROSA Matjaž RUS, je leta 2018 na sestanku s takratnim županom g. Jakinom in Civilno iniciativo " Nočemo smradu na Vrhniki " podal 3 (tri) zaveze:

1. Menjava biofiltra - Biofilter je bil po postavitvi celotnega sistema filtracije odpadnega zraka leta 2012, zamenjan v letu 2019. Zamenjalo se je biofiltersko polnilo - KOKOSMIX. Po ponovnem zagonu je pooblaščeno podjetje opravilo meritve učinka filtracije. Fotografije menjave in poročilo o meritvah si lahko ogledate na naši spletni strani. (fotografije, meritve)

2. Obnova ostrešij - Dotrajane dele ostrešja smo obnovili ali zamenjali v letu 2020.

3. Postopno zmanjšanje vhodnih količin - Zmanjšanje vhodnih količin v kompostarno ROSA je zadnja in najpomembnejša odločitev. Do letošnjega leta je ROSA v povprečju predelala 16.000t bio odpadkov na leto. Predelovali so se izključno ločeno zbrani biološki odpadki in zeleni vrtni odrez. Takšen nabor odpadkov bo ostal tudi v prihodnje.

Vhodne količine bodo od marca 2022 le še približno 10.000 ton na leto, kar je polovico od dovoljenih količin, ki so navedene v Okoljevarstvenem dovoljenju (20.000 t na leto).

31.12.2021 preteče pogodba za prevzem 1.000t na leto s komunalnim podjetjem iz Primorske, katere ne bomo podaljšali .

31.3.2022 preteče 3 letna pogodba za prevzem 5.000t na leto s komunalnim podjetjem iz Gorenjske, katere prav tako ne bomo podaljšali.

Obe stranki smo o nameri že obvestili.

Lep pozdrav,

direktor Kompostarne ROSA
Matjaž Rus