Pozdrav pomladi 2015

Tudi letos smo se odločili, da pripravimo prireditev "Pozdrav pomladi".

Prireditev bodo v soboto 9.5.2015 v jutranjih urah začeli balonarji s preletom Vrhnike (6:30). Nadaljevali bodo starodobniki s predstavitvijo svojih lepotcev v spretnostni vožnji (9:00). Starodobnike bosta izdatno podpirala Boštjan Romih in humorist gasilec Sašo. V zgodnjih popoldanskih urah bodo s svojo izbrano muziko pričeli Okrogli muzikanti. Da pa se muzikantje ne bi preveč utrudili, jim bosta pomagala Jaka in Maks, ki ju poznamo iz "Slovenija ima talent". V primeru ugodnega vremena bodo zvečer ponovno poleteli baloni (19:00).
Vabimo vas, da si ogledate našo prireditev, se okrepite z brezplačnim golažem in odžejate s hladno pijačo.

Meritve emisij snovi v zrak na Kompostarni Rosa

Upravljavec Kompostarne Rosa je v aprilu 2014 pridobil Okoljevarstveno dovoljenje glede emisij snovi v zrak za obratovanje kompostarne.

V dovoljenju so predpisane mejne vrednosti emisij snovi v zrak na izpustu – napravi za čiščenje odpadnih plinov (biofiltru) in sicer:

- celotni prah………………………………..mejna koncentracija 10 mg/m3

- organske snovi razen metana………mejna koncentracija 50 mg/m3

- amoniak NH3………………………..……mejna koncentracija 10mg/m3

Upravljavec je v skladu z določbo Okoljevarstvenega dovoljenja o izvajanju obratovalnega monitoringa emisij snovi v zrak, naročil meritve na izpustu naprave. Meritve so bile izvedene 5. 11. 2014.

Izvajalec meritev Eko Ekoinženiring d.o.o. je izdelal naslednje poročilo z rezultati meritev:

Iz poročila je razvidno, da je biofilter, oziroma celotno postrojenje za čiščenje odpadnih plinov na Kompostarni Rosa, v dobri kondiciji ter da se pravilno in redno izvajajo vsi ukrepi predpisani v OVD. Koncentracije merjenih emisij so daleč pod mejnimi vrednostmi.

Matjaž Rus

direktor ROKS RECIKLIRANJE d.o.o.

Dan odprtih vrat 2014

Kompostarna ROSA na lokaciji Stara Vrhnika 95 a v četrtek, 18. 09. 2014
prireja Dan odprtih vrat.
Vljudno vabimo vse, ki jih zanima ogled kompostiranja biološko razgradljivih odpadkov » v
živo«, da se oglasijo na kompostarni med 08. in 17. uro.
Na kompostarni bo ves čas ogleda potekal ustaljen delovni proces, osebje pa Vam bo na
voljo, za odgovore na vsa vprašanja.
Zaradi varnosti upoštevajte navodila osebja glede parkiranja in gibanja po objektu.
Veselimo se Vašega obiska !

Matjaž Rus
direktor ROKS RECIKLIRANJE d.o.o.