Vzdrževalna dela na kompostarni Rosa

Skladno z dogovorom na sestanku s civilno iniciativo septembra 2018 bomo predvidoma 22.3.2019 na Kompostarni ROSA pričeli z vzdrževalnimi deli na biofiltru in pripravo na menjavo kritine ostrešja.
Zamenjali bomo biofiltersko polnilo (kokosova vlakna) in opravili čiščenje sesalnih elementov.
Dela na biofiltru bodo trajala približno 7 delovnih dni. V času menjave ne predvidevamo večjih emisij neprijetnega vonja v okolico, saj bodo hale zaprte.

O poteku vzdrževalnih del vas bomo sproti obveščali na naši spletni strani.

Direktor ROKS recikliranje d.o.o.
Matjaž Rus