Pozdrav pomladi 2015

Tudi letos smo se odločili, da pripravimo prireditev "Pozdrav pomladi".

Prireditev bodo v soboto 9.5.2015 v jutranjih urah začeli balonarji s preletom Vrhnike (6:30). Nadaljevali bodo starodobniki s predstavitvijo svojih lepotcev v spretnostni vožnji (9:00). Starodobnike bosta izdatno podpirala Boštjan Romih in humorist gasilec Sašo. V zgodnjih popoldanskih urah bodo s svojo izbrano muziko pričeli Okrogli muzikanti. Da pa se muzikantje ne bi preveč utrudili, jim bosta pomagala Jaka in Maks, ki ju poznamo iz "Slovenija ima talent". V primeru ugodnega vremena bodo zvečer ponovno poleteli baloni (19:00).
Vabimo vas, da si ogledate našo prireditev, se okrepite z brezplačnim golažem in odžejate s hladno pijačo.

Meritve emisij snovi v zrak na Kompostarni Rosa

Upravljavec Kompostarne Rosa je v aprilu 2014 pridobil Okoljevarstveno dovoljenje glede emisij snovi v zrak za obratovanje kompostarne.

V dovoljenju so predpisane mejne vrednosti emisij snovi v zrak na izpustu – napravi za čiščenje odpadnih plinov (biofiltru) in sicer:

- celotni prah………………………………..mejna koncentracija 10 mg/m3

- organske snovi razen metana………mejna koncentracija 50 mg/m3

- amoniak NH3………………………..……mejna koncentracija 10mg/m3

Upravljavec je v skladu z določbo Okoljevarstvenega dovoljenja o izvajanju obratovalnega monitoringa emisij snovi v zrak, naročil meritve na izpustu naprave. Meritve so bile izvedene 5. 11. 2014.

Izvajalec meritev Eko Ekoinženiring d.o.o. je izdelal naslednje poročilo z rezultati meritev:

Iz poročila je razvidno, da je biofilter, oziroma celotno postrojenje za čiščenje odpadnih plinov na Kompostarni Rosa, v dobri kondiciji ter da se pravilno in redno izvajajo vsi ukrepi predpisani v OVD. Koncentracije merjenih emisij so daleč pod mejnimi vrednostmi.

Matjaž Rus

direktor ROKS RECIKLIRANJE d.o.o.